Dolnośląski Ruch Ochrony Przyrody

 
  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Aktualności

Czynna ochrona pluszcza Cinclus cinclus w Sudetach

Email Drukuj PDF

Przekształcenie rzek w Sudetach, związane z zabudową oraz ochroną przeciwpowodziową, doprowadziło do niemal całkowitego braku naturalnych miejsc gniazdowych pluszcza. Obecnie na silnie przekształconych ciekach w Sudetach niedobór miejsc gniazdowych jest czynnikiem najsilniej ograniczającym liczebność populacji tego gatunku.           

            W kwietniu i maju nasze stowarzyszenie powiesiło 44 budki lęgowe dla pluszczy w Sudetach. Budki zostały powieszone pod mostami na rzekach Rudaw Janowickich, Pogórza i Gór Kaczawskich. Budki powiesiliśmy na takich rzekach jak: Lipka, Kaczawa, Skora, Bóbr czy Karpnicki Potok. Wieszanie budek zostało wykonane w ramach projektu ,, Zwiększenie dostępności miejsc gniazdowych dla pluszcza Cinclus cinclus w Sudetach - na obszarze Rudaw Janowickich, Gór Kaczawskich i Pogórza Kaczawskiego’’ w ramach działania „Fundusz dla Przyrody” finansowanego przez Grupę ENERGA oraz Fundację Przyrodniczą „PRO NATURA”. Wieszanie budek było kontynuacją projektu czynnej ochrony pluszcza realizowanego przez nasze stowarzyszenie w ramach Funduszu dla Przyrody w roku 2015.

   Czynna ochrona pluszcza (głównie rozwieszanie budek) prowadzona jest przez nas od roku 2004. W ujęciu formalnym w latach 2004-2007 działania były realizowane przez Wałbrzyski Oddział Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot, a od roku 2007 do chwili obecnej prowadzone są przez DROP. W całych Sudetach rozwiesiliśmy ponad tysiąc budek. Na większości obszaru są one monitorowane, remontowane, a ich ewentualne braki są uzupełniane.

            Nasze dotychczasowe badania wskazywały, że stopień zajęcia budek przez pluszcze po trzech latach wynosi około 40% i zwiększa się w kolejnych sezonach wraz ze wzrostem populacji.

 

Nowe zdjęcia w galerii

Email Drukuj PDF
Zapraszamy do galerii, gdzie pojawiły się nowe zdjęcia autorstwa Doroty Strząski.
 

Współpraca polsko-czeska na Górze Gipsowej

Email Drukuj PDF

W dniach 18 i 19 października pracowaliśmy na murawie kserotermicznej poniżej rezerwatu Góra Gipsowa. Była to akcja czynnej ochrony w ramach współpracy z Urzędem Miejskim w Kietrzu oraz czeskim przyrodnikiem Adriánem Czernikiem

Murawa, na której pracowaliśmy, znajduje się na południe od rezerwatu i jest oddzielona od niego pasem zadrzewień. Jest to teren nieużytkowany od lat 50-tych XX wieku, zarośnięty krzewami i drzewami, pełen zagłębień i zapadlisk, dlatego prace mogą być tu przeprowadzone wyłącznie ręcznie. Również tutaj występuje w kilku skupieniach roślina inwazyjna obcego pochodzenia barszcz Sosnowskiego Heracleum sosnowskyi. Murawa jest prawdopodobnie równie ciekawa i cenna, co ta objęta ochroną rezerwatową. Mamy nadzieję, że potwierdzi to przyszłoroczna inwentaryzacja i stanie się to impulsem do utworzenia bardzo cennego użytku ekologicznego.


Nasza praca polegała na usunięciu skupisk krzewów zasłaniających murawę, wykoszeniu i zebraniu siana z możliwie największej powierzchni. W pracach uczestniczyło siedmiu członków DROP. Tak dobrego efektu nie osiągnęlibyśmy jednak bez pomocy Adriana Czernika, który nie tylko służył swoim doświadczeniem, wiedzą i sprzętem, ale także sam kosił murawę, wycinał krzewy oraz przywiózł ze sobą około dziesięć osób, które pracowały razem z nami.
Adrian – bardzo Ci dziękujemy. Mamy nadzieję, że to dopiero początek współpracy.

 

Zapraszamy do galerii

 

 

 

Stanowisko DROP w sprawie projektu PROW na lata 2014-2020

Email Drukuj PDF

W związku z ogłoszeniem przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, którego zasady i funkcjonowanie mają fundamentalne znaczenie dla ochrony przyrody w krajobrazie rolniczym, nasze stowarzyszenie przygotowało stanowisko w sprawie zaprezentowanego projektu.

 

Więcej…
 

Sianokosy 2013

Email Drukuj PDF

W dniach do 4 do 8 września koło Sokołowska w Górach Kamiennych, na łące przylegającej do stacji terenowej Dolnośląskiego Ruchu Ochrony Przyrody, jak co roku odbywały się sianokosy. Po skoszeniu łąki przez kosiarkę, ochoczo ruszyliśmy do tradycyjnego, ręcznego zgrabiania biomasy. Dopisała zarówno pogoda, jak i pracowici zbieracze.

Nasza łąka to teren, gdzie do połowy lat 90. XX wieku działała szkółka leśna Nadleśnictwa Wałbrzych. Jeszcze kilka lat temu dominowała tu roślinność ruderalna i nitrofilna z jedynie pojedynczymi taksonami typowo łąkowymi. Trawy miały niewielki udział. W roku 2009 po raz pierwszy wykosiliśmy całą, ponad dwuhektarową powierzchnię – wcześniejsze zabiegi obejmowały jedynie fragmenty terenu. Od tamtej pory z roku na rok obserwujemy wręcz rewolucyjne zmiany charakteru i składu gatunkowego roślinności. Znacznie wzrosła ilość pozyskiwanej biomasy i osiągnęła ona dość dobre właściwości paszowe. O tym pierwszym najlepiej świadczy fakt, że w roku 2012 z łąki wywieźliśmy trzy wielkogabarytowe przyczepy siana, a w roku bieżącym już pięć.

 W chwili obecnej na działce występuje siedlisko dobrze wykształconej łąki świeżej, a miejscami także wilgotnej. Od roku 2011 na większości powierzchni realizujemy jeden z wariantów pakietów przyrodniczych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 – wariant 5.7. – utrzymywanie półnaturalnych łąk siedlisk świeżych na obszarach Natura 2000. Od dwóch lat (od roku 2012) naszą łąkę na miejsce swoich wieczorno-nocnych koncertów wybiera także derkacz.

W pracach oprócz członków i sympatyków DROP-u brała także udział silna reprezentacja z Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot oraz znawca pająków, doktorant Katedry Bioróżnorodności i Taksonomii Ewolucyjnej UWr.

 Za dnia dbaliśmy o tężyznę fizyczną, wieczorami o horyzonty kulturalne, uczestnicząc w festiwalu filmowym Hommage á Kieślowski w Sokołowsku.

 Wszystkim Wam niezmiernie dziękujemy i liczymy na równie mile spędzony czas już za rok.

CDz.

 

Więcej zdjęć w galerii 

 


Strona 1 z 6